Actueel

Momenteel zijn er een aantal onderwerpen waar we ons als Dorpsraad direct mee bezig houden. Onderstaand de belangrijkste:

  1. Nieuwbouw Kindcentrum (Welp/Zwaluw/BSO)
  2. Herinrichting Grotestraat
  3. Ontwikkelen van een nieuwe structuurvisie voor Markelo

        

Tevens houden we de volgende activiteiten nauwlettend in de gaten:

  • Onderzoek naar verplaatsingsmogelijkheden ABZ Diervoeding
  • Ontwikkelingen Kaasplein
  • Woningen voor jongeren in Markelo
  • Ontsluitingsweg voor De Esch richting Holterweg

Over bovenstaande “hot-items” onderhouden wij veelvuldig contact met de gemeente Hof van Twente, echter is onze invloedssfeer momenteel gering. Zodra we hier meer invloed op kunnen uitoefenen, zullen deze voor Markelo belangrijke onderwerpen, direct boven aan onze agenda komen te staan.

Hetzelfde geldt voor de inrichting van het Kaasplein en het opknappen van de Kaasfabriek. Hiervoor heeft de gemeente de stichting Snelkookplan opdracht gegeven tot het uitvoeren van de ingebrachte plannen. Enige participatie vanuit de Dorpsraad is hierin op dit moment niet meer mogelijk. In het voorjaar van 2018 zullen de gemaakte plannen gereed moeten zijn. Meer informatie hierover is te vinden op:

http://planmooimarkelo.nl/

http://www.dekaasfabriekmarkelo.nl/

http://www.snelkookplan.nl/